Mevr. dr. Bianca Buijck, coördinator RSS

Samen sterk in de CVA keten!

Om de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment door de juiste hulpverlener te laten plaatsvinden, maken partijen in een zorgketen diverse afspraken met elkaar. Globaal gaan deze afspraken over: de inhoud van de behandeling en zorg: het type medicatie, gebruik van klinimetrie, gebruik van richtlijnen, zorgpaden, zorgprogramma’s; de logistiek: capaciteit en opnamesnelheid, triage (welke patiënt gaat naar welk type vervolginstelling); de informatieoverdracht: tussen professionals onderling (type, inhoud en tijdigheid van informatie) en richting de patiënt.

Ketenzorg vormt een antwoord op de zorgvraag en zorgbehoefte die niet door één aanbieder vervuld kan worden. Door ketenzorg is winst te behalen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid: verbeterde doorstroming; behandeling van de patiënt op juiste moment, op juiste plaats, bij juiste hulpverlener; delen van informatie en kennis; voorkomen van dubbele werkzaamheden; voorkomen van hiaten (onvolledigheden) in de zorg; zorgafstemming op de behoefte van de patiënt en diens naasten.

Het ontwikkelingsmodel voor ketenzorg (Minkman, 2011) is ondersteunend voor het verbeterproces in de Rotterdam stroke service. Het visitatie-instrument en onze zelfevaluatie zijn hierop gebaseerd. Het zijn de sturingsinstrumenten om steeds beter samen te werken in de keten!

 

 

Bronnen:

Minkman MM, Ahaus KT, Huijsman R. A four phase development model for integrated care services in the Netherlands. BMC Health Services

Research 2009;4(9):42.

 

Minkman MMN, Vermeulen R, Ahaus K, Huijsman R. The implementation of integrated care: the empirical validation of the Development

Model for Integrated Care. BMC Health Services Research 2011;11(1):177.

 

Van Straalen en Schurmans (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen. ISBN: 978-90-368-1109-5.

Buijck (2016).Revalideren na CVA in het revalidatiecentrum en verpleeghuis Handboek voor verzorgenden en verpleegkundigen ISBN: 978-90-368-1428-7

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |