Voor patiënten

Patiënten & naasten

In de regio Rotterdam werken CVA nazorg verpleegkundigen.
De CVA nazorgverpleegkundige komt bij u thuis en is uw aanspreekpunt.
Samen met u bekijkt zij wat zij voor u kan betekenen, b.v. sociaal- emotionele begeleiding, aanpassingen in huis, zorg
van diverse zorgverleners afstemmen etc. De CVA nazorg valt onder uw ziektekostenverzekering.

Deze specialist is te bereiken via het telefoonnummer: 010 241 29 07.

Hiernaast vindt u in het keuzemenu informatie over een beroerte en zorg in de eerste lijn. Hieronder vindt u informatiefilmpjes over de Rotterdam Stroke Service.