Nieuws

Nieuws & Congressen

Uitnodiging bijeenkomst op zaterdag 18 september 2021: Ontmoeten/Bijpraten

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

(Digitale) voorlichtingsbijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel

Een informatiebijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten over NAH en relatie(problemen)

Lotgenotencontact niet-aangeboren hersenletsel

Een lotgenotenbijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten over NAH en energie management

Vacature: Projectmedewerkers Kennisnet CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft twee vacatures voor enthousiaste projectmedewerkers.