Welkom bij de Rotterdam Stroke Service

Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf en diens naasten. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 42.000 mensen getroffen door een beroerte. Het kan hierbij gaan om een hersenbloeding of een infarct.

In Rotterdam werken ziekenhuizen, revalidatie instellingen (MSR/GRZ), verpleeghuizen, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren.

Op deze site vindt u informatie over zorg na een beroerte in de regio Rotterdam. Deze website is bedoeld voor zowel mensen die op zoek zijn naar informatie over zorg bij een beroerte, als voor zorgverleners.

Lees ook ons artikel over de introductie van de geïntegreerde Stroke zorg in Nederland.

Patiënten en naasten

De patiënten is waar we het voor doen bij de Rotterdam Stroke Service. De beste zorg gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap, aangevuld met inzichten vanuit de praktijk en ervaringen van patiënten en hun naasten.

> Meer informatie

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals die weten wat ze doen. Gespecialiseerd in behandeling, zorg en begeleiding van patiënten met een beroerte. In de hele keten...

> Meer informatie

Bij u in de regio

In de regio Rotterdam hebben organisaties die behandeling bieden en zorg verlenen aan patiënten met een beroerte zich verenigd. Hier kunt u lezen waar bij u in de buurt een aangesloten organisatie zit.

> Meer informatie

Nieuws en Congressen

World Stroke Day 2021: 'Minutes can save lives'

Voor medewerkers binnen RSS-keten. Uitnodiging voor avondsymposium World Stroke Day 2021 'Minutes can save lives'

Symposium Middin: Hoe realiseren we sluitende zorg rondom cliënten met NAH?

Save the date: NAH Symposium Middin (26 januari 2022). Hoe realiseren we sluitende zorg rondom cliënten met NAH?

Uitnodiging bijeenkomst op zaterdag 18 september 2021: Ontmoeten/Bijpraten

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

(Digitale) voorlichtingsbijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel

Een informatiebijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten over NAH en relatie(problemen)

Lotgenotencontact niet-aangeboren hersenletsel

Een lotgenotenbijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten over NAH en energie management

Wat gebeurt er als u een beroerte heeft gehad?

Breinlijn

Breinlijn is een gratis landelijk loket waar mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals terecht kunnen voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. Een hersenletsel deskundige in de regio verwijst vervolgens naar passende zorg en ondersteuning. Breinlijn is bereikbaar via de website www.breinlijn.nl.

Het online symposium terugkijken? Klik hier!


Kennisnetwerk CVA NL

Aangesloten bij