Mevr. Marja Dijkwel, Verpleegkundig Specialist Careyn

Mantelzorgers een centrale rol in het revalidatieprogramma?
Lezing tezamen met mevr. Van Rijs.
Zowel Mirjam als ik hebben beide binnen organisatie onderzocht hoe wij mantelzorgers meer kunnen betrekken bij het revalidatie programma. Wij willen in het kort de bevindingen van ons onderzoek bespreken, de overeenkomsten en verschillen van de beide instellingen. Hierna willen we de deelnemers meenemen in hindernissen bij het implementeren en interactief met hen kijken hoe je het betrekken van mantelzorgers structureel kan borgen in het revalidatieprogramma.
 
literatuurverwijzingen 
De literatuur uit mijn masterthese “Familieparticipatie tijdens het CVA-programma” wat ik vorig jaar in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist heb geschreven wordt aangehaald tijdens de workshop. 
Belangrijke informatie hierin was o.a. het MAESTRO onderzoek, de richtlijnen van Mezzo, boek van Kitty Jurrius NA(H) zorg op maat, de instrumenten en methoden van het expertise centrum Mantelzorg.


 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |