Mevr. Kimberley den Boer, logopedist van het Afasie Trainingscentrum van Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

“It takes two to tango”: Interactie en regie bij communicatieproblematiek na een CVA
Lezing tezamen met mevr. drs. Remijn en mevr. De Meij.
Als er bij de patiënt sprake is van communicatieproblematiek na een CVA heeft u als zorgprofessional een uitdaging om de wens van uw patiënt centraal te stellen. In rollenspellen worden u handvatten aangereikt waarmee de communicatie met de patiënt  geoptimaliseerd wordt.


literatuurverwijzingen 

- Berns, P.E.G., Jünger, N., Boxum, E., Nouwens, F., van der Staaij, M. G., van Wessel, S., van Dun, W., van Lonkhuijzen, J.G., CBO & TNO. (2015). Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

- Bastiaanse, R. (2011). Afasie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031361649.

- Dharmaperwira-Prins R.I.I. (2000). Communicatiestoornissen bij rechterhemisfeer-dysfunctie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031333165

- Kessel, R., Eling, P., Ponds, R., Spikman, J.& Van Zandvoort, M. (Red.) (2012). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789461054449

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |