Sprekersinformatie 2021

Evenementen / Oude pagina's symposium / Sprekersinformatie 2021
Plenaire sprekers

Mevr. Annemarie Stukart

Manager verpleging (Ikazia Ziekenhuis)

Dagvoorzitter

"Alle algemene verpleegafdelingen, waaronder de neurologie met stroke unit, en de IC, SEH, geriatrie en het vrijwilligersbeleid vallen binnen mijn portefeuille. Ik ben al vele jaren werkzaam in de Gezondheidzorg en ik heb lang leiding gegeven aan met name Intensive Care units. Door die functie heb ik ook vele jaren meegewerkt aan de congresorganisatie Topics in Intensive Care. Het organiseren van symposia en ook dagvoorzitter heb ik altijd graag gedaan. Ik hou van samenwerken in ketenzorg en het verbinden van de zorg met elkaar. Ik vind het dan ook heel leuk om de dagvoorzitter te mogen zijn op het RSS symposium op 2 november 2021."


Mevr. Dr. Erika Witkamp

Lector zorg om naasten en onderzoeker (Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC)

Zorg om naasten bij een stroke: eén en eén is drie

"Als iemand een stroke krijgt staat niet alleen diens eigen leven op de kop, maar ook dat van de omgeving. Naasten worden ineens mantelzorger. Dat is wel bekend, net als dat bekend is dat er een groot risico is op overbelasting van die mantelzorger. Maar handelen we er ook naar? In deze presentatie wordt ingegaan op verschillende aspecten van zorg om naasten, zoals aandacht voor de impact van een stroke op het leven van de naaste(n) en mogelijkheden voor samenwerking met naasten ten behoeve van de patiënt."

Dr. Erica Witkamp is Lector Zorg om Naasten bij Hogeschool Rotterdam. Ze doet daar praktijkgericht onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie en is verbonden aan de opleiding Verpleegkunde. Tevens is Erica als onderzoeker in het Erasmus MC werkzaam op afdeling Maatschappelijk Gezondheidszorg.

 • Hall, J. F., Crocker, T. F., Clarke, D. J., & Forster, A. (2019). Supporting carers of stroke survivors to reduce carer burden: development of the Preparing is Caring intervention using Intervention Mapping. BMC public health, 19(1), 1-16.
 • Dharma, K. K., Damhudi, D., Yardes, N., & Haeriyanto, S. (2018). Increase in the functional capacity and quality of life among stroke patients by family caregiver empowerment program based on adaptation model. International journal of nursing sciences, 5(4), 357-364.
 • Witkamp, F.E. (2020). Zorg om Naasten. Openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat Zorg om Naasten van Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam. Via hr200006_openbare-les-boekje-erica-witkamp_digitaal.pdf (hogeschoolrotterdam.nl)

Mevr. Rieke Hengelaar

Docent Bachelor Ergotherapie en European Master in Occupational Therapy en PhD Kandidaat (Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC locatie Vumc)

Je moet je veilig voelen om dingen uit te spreken

"Mantelzorgers zijn onlosmakelijk verbonden met cliënten met een hersenletsel en hebben een rol in de zorgnetwerken met professionals. Elke mantelzorger heeft zijn eigen verhaal en eigen situatie; tegelijkertijd delen zij ook gemeenschappelijke ervaringen bij het verlenen van zorg voor iemand met een hersenletsel. Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat diversiteitsaspecten, zoals religie, woonplaats, gender, cultuur, leeftijd, een rol spelen in onderliggende verwachtingen, waarden en normen en aannames met betrekking tot de geboden zorg in zorgnetwerken. Samen met een community of practici die bestaan uit mantelzorgers, cliënten en verschillende zorgprofessionals analyseren we, welke rol diversiteit speelt in de samenwerking in zorgnetwerken en bedenken hoe we onze bevindingen in het onderwijs en praktijk kunnen verweven. Eén van de onderwerpen dat in onze groep steeds terug keert is dat diversiteit over jezelf gaat en niet over de ander en hoe een reflectie hierop kan helpen om de samenwerking met mantelzorgers in zorgnetwerken te versterken. Hierover zou ik graag met u in gesprek gaan op 2 november."

 • Hengelaar, A. H., Wittenberg, Y., Kwekkeboom, R., van Hartingsveldt, M., & Verdonk, P. (2021). Intersectionality in informal care research: a scoping review. Scandinavian Journal of Public Health, 1-19. https://doi.org/10.1177/14034948211027816
 • Hengelaar, A. H., van Hartingsveldt, M., Wittenberg, Y., Etten-Jamaludin, F., Kwekkeboom, R., & Satink, T. (2017). Exploring the collaboration between formal and informal care from the professional perspective: a thematic analysis. Health & Social Care in the Communityhttps://doi.org/10.1111/hsc.12503
 • Kinébanian A and Stomph M. Diversity matters: guiding principles on diversity and culture: a challenge for occupational therapist working in practice, education or research and for WFOT member organisations. WFOT Projects and Reports 2014;1–86.

Mevr. drs. Esmée Bally

Junior onderzoeker/PhD student (Erasmus MC)

Ervaringen en behoeften van mantelzorgers in de zorg voor mensen met een herseninfarct

"Ik werk als junior onderzoeker bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidzorg van het Erasmus MC. Mijn onderzoek richt zich op de implementatie en evaluatie van waardegedreven en geïntegreerde zorg voor ouderen, ondersteund door ICT-toepassingen. Dit onderzoek is onderdeel van het Europese project ValueCare (www.projectvaluecare.eu). In zeven Europese steden wordt onderzoek gedaan naar wat belangrijk is in de zorg voor ouderen. In Rotterdam wordt dit onderzoek uitgevoerd door het Erasmus MC. De doelgroepen in de Rotterdamse pilot zijn ouderen die een herseninfarct hebben doorgemaakt, hun mantelzorger en zorgverleners. We werken samen met betrokken organisaties rondom value-based stroke zorg in de regio, zoals Rijndam Revalidatie, Transmitt Revalidatie en Zorginstelling Laurens."

 • Porter, M. E. (2010). What is value in health care? N Engl J Med363(26), 2477-2481.
 • Sanz, M. F., Acha, B. V., & García, M. F. (2021). Co-Design for People-Centred Care Digital Solutions: A Literature Review. International Journal of Integrated Care21(2).
 • Lou, S., Carstensen, K., Jørgensen, C. R., & Nielsen, C. P. (2017). Stroke patients’ and informal carers’ experiences with life after stroke: an overview of qualitative systematic reviews. Disability and rehabilitation39(3), 301-313.

Mevr. drs. Lianne de Vries

PhD Student (Erasmus MC afdeling Revalidatiegeneeskunde en Rijndam Revalidatie)

Het verminderen van vermoeidheid na een subarachnoïdale bloeding

"Ik ben Lianne de Vries, PhD student bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC en Rijndam Revalidatie. Mijn onderzoek richt zich op vermoeidheid na een subarachnoïdale bloeding (SAB). De afgelopen jaren heb ik in verschillende onderzoeken informatie verzameld die als input zal dienen voor de ontwikkeling van een revalidatieprogramma om vermoeidheid na een SAB te verminderen. Ik heb patiënten thuis bezocht en geïnterviewd, daarnaast hebben patiënten vragenlijsten ingevuld, een elektronisch dagboek over vermoeidheid bijgehouden en een beweegsensor gedragen. In de presentatie zal ik de eerste resultaten van de onderzoeken delen en wordt duidelijk wat de rol van de partner/mantelzorger kan zijn in het verminderen van vermoeidheid na een SAB."

 • de Vries EA, Boerboom W, van den Berg-Emons R, van Kooten F, Ribbers GM, Heijenbrok-Kal MH. Fatigue in relation to long-term participation outcome in aneurysmal subarachnoid haemorrhage survivors. J Rehabil Med. 2021;53(4):jrm00173.
 • Boerboom W, Jacobs EA, Khajeh L, van Kooten F, Ribbers GM, Heijenbrok-Kal MH. The relationship of coping style with depression, burden, and life dissatisfaction in caregivers of patients with subarachnoid haemorrhage. J Rehabil Med. 2014;46(4):321-6.
 • Harmsen WJ, Ribbers GM, Heijenbrok-Kal MH, Khajeh L, Sneekes EM, van Kooten F, et al. Fatigue After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Is Highly Prevalent in the First-Year Postonset and Related to Low Physical Fitness: A Longitudinal Study. Am J Phys Med Rehabil. 2019;98(1):7-13.

Mevr. dr. Bianca Buijck

Managing director (Rotterdam Stroke Service)

De kracht van de keten in Value Based Health Care (VBHC)

"De Rotterdam Stroke Service is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgorganisaties in de regio Rotterdam. Deze organisaties verlenen zorg aan mensen met een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Als managing director houdt Bianca zich bezig met de inhoud, onderwijs en onderzoek. Verbinding leggen tussen alle organisaties en hun medewerkers vormt een belangrijk onderdeel. Ook meewerken aan allerlei projecten om de zorg steeds te verbeteren is onderdeel van het werk. Eén van die projecten is het VBHC project (waarde gedreven zorg). Binnen vier instellingen die lid zijn van de RSS wordt dit project uitgevoerd: ErasmusMC, Transmitt Revalidatie, Laurens en Rijndam Revalidatie. In het project zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In het project worden veel data verzameld (procesuitkomsten, financiële uitkomsten, patiënt-uitkomsten). De RSS probeert op basis van deze data aan te tonen of ingezette verbeteracties ook daadwerkelijk helpen om de zorg voor de patiënt met CVA te verbeteren. Dat is nog best lastig, want kwaliteit kan voor de één iets anders betekenen dan voor de ander. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Betere zorg voor gelijkblijvende of minder kosten. Is dat mogelijk? Om VBHC goed te implementeren is enthousiasme en goede samenwerking heel erg belangrijk! Elkaar kennen en ruimte krijgen om nieuwe dingen te doen zijn essentieel. Daarvoor is een beetje lef nodig…"

 • Vat, L., Middelkoop, I., Buijck, B., Minkman, M. (2016). The development of integrated stoke care over time. A benchmark study. Journal of Integrated Care. 16(4): 12, pp. 1–10, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/ijic.2444
 • Buijck, B. & Ribbers, G. (2018). The Challenges of Nursing Stroke Management in Rehabilitation Centres.Springer. ISBN 978-3-319-76390-3.
 • Minkman, M. M. N., Vermeulen, R. P., Ahaus, K. T. B., & Huijsman, R. (2013). A survey study to validate a four phases development model for integrated care in the Netherlands. BMC Health Services Research, 13, 214.
 • Roozenbeek, B., Wijfels, M. & Buijck, B. Integrated Healthcare for Ischemic Stroke Patients. H15 , in Van Weert, N. & Hazelzet, J. (2021). Personalized Specialty Care. Value-Based Healthcare Frontrunners from the Netherlands. Spinger. ISBN 978-3-030-63746-0.
 • Miller, H.D. ( 2009). From Volume To Value: Better Ways To Pay For Health Care. Health Affairs 28, no.5: 1418-1428. Doi: 10.1377/hlthaff.28.5.1418.
 • De Koeijer, R. & Hazelzet, J. (2017). Wat is nodig voor duurzame implementatie van Value Based Healthcare? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (33) 2.

Mevr. Tessa van Gorsel en mevr. Lydia La

Management assistent (Rotterdam Stroke Service) en CVA-Nazorgverpleegkundige (Rijndam Revalidatie)

[Vervolg] De kracht van de keten in Value Based Health Care (VBHC)

Tessa van Gorsel: "Ten behoeve van mijn afstuderen aan de bachelor gezondheidswetenschappen heb ik dit jaar onderzoek mogen doen naar de geleerde lessen van een online zorgplatform, zoals de Breinlijn. Dit is een platform dat mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten en zorgprofessionals met vragen toeleidt naar passende zorg. Ten dienste van de continuering zijn met dit onderzoek de geleerde lessen in kaart gebracht en aanbevelingen gevormd over hoe nu verder..."

 • www.breinlijn.nl
 • www.rotterdamstrokeservice.nl
 • Gorsel van, T. (2021). Landelijk online vragenloket in de hersenletselzorg; dé oplossing voor gefragmenteerde zorg? [Ongepubliceerde bachelorscriptie]. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Workshops

Mevr. Drs. Nina Willemse

GZ psycholoog (Middin/Hersenz)

Hersenz: Samen verder met hersenletsel

"Hersenletsel treft niet alleen de persoon zelf maar ook de partner, het gezin, de kinderen, de ouders en verdere familie. Deze naasten van mensen met hersenletsel hebben ook ondersteuning nodig bij het leren omgaan met de impact en de gevolgen van het letsel. Om deze reden wordt binnen het behandelprogramma Hersenz niet alleen aandacht besteed aan de persoon met hersenletsel zelf, maar ook aan het systeem eromheen. Als GZ-psycholoog en regiebehandelaar binnen het behandelprogramma Hersenz kijk ik samen met mijn collega’s binnen het behandelteam op welke wijze we dit per situatie het beste kunnen vormgeven. En wat bieden we vanuit Hersenz dan precies aan ondersteuning aan mantelzorgers en andere naastbetrokkenen? Deze vraag staat centraal tijdens deze workshop."

 • Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Lannoo.
 • Ponds, R., Fasotti, L., van Heugten, C. & Wekking, E. (2010). Neuropsychologische behandeling. Boom uitgevers.
 • Visser-Meily, A., Post, M., Schepers, V. & Lindeman, E. (2005). Spouses quality of life 1 year after stroke: predicition at the start of clinical rehabilitation. Cerebrovasculair diseases, 20, 443-448.
 • www.hersenz.nl
 • www.hersenletselhebjesamen.nl

Mevr. Marja Dijkwel en Dhr. Perry Pals

Verpleegkundig specialist en beleidsmedewerker (Curamare)

De mantelzorg bij de revalidatie betrekken? Makkelijker gezegd dan gedaan

"Toelichting op de master thesis en de gevonden resultaten toelichten. Tijdens het tweede deel van de workshop willen we interactief met de deelnemers aan de slag over hoe we het betrekken van de mantelzorger kunnen verbeteren en borgen."

 • Terwel, J.M. (2011). Alles is revalidatie - revalideren na een beroerte in het Laurens Therapeutisch Klimaat. (1e druk). Eburon.

 


Mevr. Annelieke Jochems en Mevr. Monique Kenter

Ergotherapeuten (Ergotherapie Ilse Daamen)

CVA en mantelzorger, occupational balance?

"Monique Jansen-Kenter en Annelieke Jochems zijn twee bevlogen en enthousiaste ergotherapeuten in de eerste lijn. Zij zien een diversiteit aan cliënten en mantelzorgers met uiteenlopende diagnoses, waaronder CVA. In de workshop ‘CVA en mantelzorger, occupational balance?’ wordt ingezoomd op de verschillende stadia waarin de mantelzorger betrokken wordt en hoe zij dat als ergotherapeuten centraal stellen. Tijdens deze workshop is er aandacht voor de vormgeving van psycho-edcucatie, inzet van meetinstrumenten in de gehele keten en hoe je de mantelzorger en de cliënt beide een evenwichtige dagindeling kan bieden."

 • Buijssen, H., & Adriaansen, M. (2005). Hulpverlening aan mantelzorgers (Eerste druk ed.). Boom Lemma.
 • Le Granse, M., & Van Hartingsveldt, M. (2017). Grondslagen van de ergotherapie (vijfde herziende druk). Bohn Stafleu van Loghum.
 • Visser-Meily, A., Van Heugten, C., & Lüning, E. (2005). Zorg voor de mantelzorgers van CVA patienten. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde30(4), 8–11

Mevr. Monique Spanenburg, mevr. Angelique La Rondelle en dhr. Ron van de Rhee

Teamleiding Zorg en Welzijn NAH, zorgcoördinator en mantelzorger (Laurens, woongroep Ravenswaerde)

Ervaringen van zorgmedewerkers, patiënten en mantelzorgers

"Op welke wijze kun je naasten betrekken bij mensen die langdurig ernstig beperkt zijn in het onderhouden en behouden van relaties door NAH. En op welke wijze kunnen we ondersteunen om verstoorde relaties weer te verbeteren. Tijdens deze workshop willen wij u graag meenemen in het wonen en werken in woongroep Ravenswaerde waarin wij inmiddels 19 jaar zorg mogen en kunnen bieden aan 18 NAH bewoners en betrokken naasten. In deze workshop kunt u luisteren naar de ervaringsverhalen van Angelique La Rondelle als zorgcoördinator. Ron van de Rhee als mantelzorger en Monique Spanenburg als teamleiding. Wij hopen u te inspireren om hierdoor net als wij van onmogelijkheden mogelijkheden te maken.

Ron van de Rhee wil graag de persoonlijke ervaringen als 20 jaar mantelzorger van zijn moeder en zuster met u delen tijdens deze workshop. De emoties, het zoeken naar de juiste hulp en het ervaren van langdurig contact en samenwerken zullen centraal staan.

Angelique la Rondelle is als zorgcoördinator in Ravenswaerde en dagelijks betrokken in het proces van langdurig samenwerken met de mantelzorg. Zij wil dit graag delen ter inspiratie vanuit haar ervaringsdeskundigheid.

Monique Spanenburg is 19 jaar teamleider bij Ravenswaerde, in die jaren is er veel praktijkervaring opgedaan en zijn er mooie positieve ontwikkelingen maar ook leermomenten ontstaan. Ook hier staat emotie, vertrouwen, maar ook gepast wantrouwen centraal. Hoe zorg je voor samenwerking en verbinding om de met elkaar de juiste zorg te bieden. Het zijn onderwerpen en voorbeelden die zij graag ter inspiratie deelt."


Mevr. drs. Lieke Bos

Adviseur en trainer (MantelzorgNL)

Goed samenspel vanuit het perspectief van mantelzorgers

"Als zorgprofessional wil je goede zorg bieden aan de cliënt/patiënt. Maar wat is jouw rol naar de familie en de mantelzorger(s), hoe ga je daarmee om? In de workshop ‘Goed samenspel vanuit het perspectief van mantelzorgers’ wordt vanuit behoeften en wensen van mantelzorgers ingegaan op deze vragen. Op interactieve manier zal antwoord gegeven worden op hoe jij als professional goed samenspel kunt vormgeven."


Mevr. dr. Sandra Wielaert

Logopedist afasieteam (Rijndam Revalidatie)

Is PACT opgepact?

"In 2012 werd het trainingsprogramma Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining (PACT) gepubliceerd. Met dit programma leren partners van mensen met afasie beter te communiceren met hun afatische familielid. Logopedisten geven deze training. Van 2012-2014 leidde ik het implementatieonderzoek ImPACT in 10 instellingen. Acht jaar na de uitgave van PACT vroeg ik mij af: hoe staat het met partnertraining bij afasie? Welke rol heeft PACT hierin? Wat helpt om met PACT te werken en wat maakt het lastig? Afgelopen jaar heeft het Lectoraat Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam een vragenlijst onderzoek gedaan naar het gebruik van PACT in de praktijk. In de presentatie bespreek ik onze bevindingen en wat we wensen voor de toekomst."

 • Michie, S., Johnston, M., Abraham, C., Lawton, R., Parker, D., & Walker, A. (2005). Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. BMJ Quality & Safety, 14(1), 26-33.
 • Smith, J., Forster, A. & Young, J. (2009). Cochrane review: information provision for stroke patients and their caregivers. Clinical rehabilitation, 2,195-206.
 • Wielaert, S.M., van de Sandt-Koenderman, W.M.E., Dammers, N. and Sage, K. (2018) ImPACT: a multifaceted implementation for conversation partner training in aphasia in Dutch rehabilitation settings. Disability and Rehabilitation, 40 (1) 76-89.

Mevr. Paula Vendeloo, mevr. Bianca van der Bom en mevr. Petra de Waard

Aandacht functionarissen huiselijk geweld (Zorgwaard)

'Voorkomen…...'. Maar zo mooi is (nog) niet, maar daar willen we natuurlijk graag naar toe

"Zorgwaard is een organisatie die als doel heeft om welzijn, wonen en zorg geïntegreerd aan te bieden aan kwetsbare ouderen. En dat doen we zelden alleen, heel vaak in de keten. Wij willen iets vertellen over CVA en de relatie naar ontspoorde mantelzorg in een verpleeghuis- en thuissituatie."


Mevr. drs. Bente van den Akker

Adviseur Zorginnovatie (Pluut & Partners en van daaruit werkzaam bij Rijndam Revalidatie)

Met (mantel)zorg ontslaan

"Ik vind dat zorg nog te vaak niet patiëntvriendelijk, -gericht, -gedreven of hoe je het ook wil noemen georganiseerd is. Natuurlijk: iedereen doet zijn/haar best om de beste zorg voor patiënten te leveren, maar de uitdaging van patiëntvriendelijkheid zit hem vaak in de organisatorische en/of logistieke dingen. We kennen hier denk ik allemaal wel voorbeelden van: missende informatie bij de huisarts na opname of langer opgenomen moeten blijven, omdat de vervolgzorg nog niet geregeld is. Dat kan anders! Daarom ben ik met veel enthousiasme aan de slag gegaan met het zorgzamer en slimmer organiseren van de ontslagreis van mensen op de neurokliniek bij Rijndam: Patiënten met (mantel)zorg ontslaan. Dat ga ik doen door te luisteren naar de knelpunten van zowel patiënten, mantelzorgers en zorgverleners en daar gezamenlijk oplossingen voor te bedenken. Door patiënten, mantelzorgers en zorgverleners tijdens een workshop samen oplossingen te laten bedenken, creëer je meer begrip voor de ander zijn knelpunten en kan je tot een oplossing komen die voor alle partijen werkt. Kortom, ik overtuig het publiek graag dat zorgzame en slimme oplossingen ontstaan door patiënten, mantelzorgers en zorgverleners samen te brengen."

Pitches

Mevr. Marrit Hoogma

Oudste Coassistent neurologie (Erasmus MC Stroke Center)

Zorg voor mantelzorgers.

"Gedurende mijn masteronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de lange termijn gevolgen bij patiënten met een herseninfarct en de lasten en behoeften van mantelzorgers van patiënten met een doorgemaakt herseninfarct. Het is reeds bekend dat patiënten met een herseninfarct (deels) afhankelijk worden van hun partner of familieleden, wat fysieke, sociale, en emotionele gevolgen heeft voor zowel patiënt als mantelzorger. Er is weinig onderzoek verricht naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers. Wij hebben 11 mantelzorgers geïnterviewd waaruit naar voren kwam dat mantelzorgers behoefte hebben aan trainingsprogramma’s, gesprekken met lotgenoten en zo mogelijk een apart consult. Het is van belang dat zorgmedewerkers zich van deze behoeften en zorglast bewust worden, zodat gedurende het zorgproces ook aandacht wordt gegeven aan de mantelzorger."

 • American Stroke Association. For family caregivers 2021. Available from: https://www.stroke.org/en/help-and-support/for-family-caregivers.
 • Kruithof WJ, Post MW, van Mierlo ML, van den Bos GA, de Man-van Ginkel JM, Visser-Meily JM. Caregiver burden and emotional problems in partners of stroke patients at two months and one year post-stroke: Determinants and prediction. Patient Educ Couns. 2016;99(10):1632-40.
 • Cameron JI, Gignac MA. "Timing It Right": a conceptual framework for addressing the support needs of family caregivers to stroke survivors from the hospital to the home. Patient Educ Couns. 2008;70(3):305-14.

Mevr. Maaike Kleijn

Fysiotherapeut en Master Neurorevalidatie en Innovatie i.o. (Zonnehuisgroep Vlaardingen)

Shockwavetherapie bij spasticiteit na een CVA.

"Shockwavetherapie is een innovatieve (mede)behandeling voor spasticiteit na een CVA. De afgelopen jaren is er steeds meer evidentie verschenen dat extracorporale shockwavetherapie een veilige, effectieve, praktische en niet-invasieve behandeling is om de symptomen van spasticiteit te verminderen. Maaike Kleijn, fysiotherapeut en Master Neurorevalidatie en Innovatie in opleiding bij Zonnehuisgroep Vlaardingen, deelt met u de ervaringen uit de praktijk. Vanaf 2019 maakt shockwavetherapie binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen met succes deel uit van de spasticiteitsbehandeling na een CVA in de geriatrische revalidatie, verpleeghuiszorg, en de eerste lijn."

 • Li, T. Y., Chang, C. Y., Chou, Y. C., Chen, L. C., Chu, H. Y., Chiang, S. L., Chang, S. T., & Wu, Y. T. (2016). Effect of Radial Shock Wave Therapy on Spasticity of the Upper Limb in Patients With Chronic Stroke: A Prospective, Randomized, Single Blind, Controlled Trial. Medicine, 95(18), e3544. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003544
 • Wu, Y. T., Yu, H. K., Chen, L. R., Chang, C. N., Chen, Y. M., & Hu, G. C. (2018). Extracorporeal Shock Waves Versus Botulinum Toxin Type A in the Treatment of Poststroke Upper Limb Spasticity: A Randomized Noninferiority Trial. Archives of physical medicine and rehabilitation, 99(11), 2143–2150. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.05.035
 • Opara, J., Taradaj, J., Walewicz, K., Rosińczuk, J., & Dymarek, R. (2021). The Current State of Knowledge on the Clinical and Methodological Aspects of Extracorporeal Shock Waves Therapy in the Management of Post-Stroke Spasticity-Overview of 20 Years of Experiences. Journal of clinical medicine, 10(2), 261. https://doi.org/10.3390/jcm10020261

Mevr. Gabriella Hersbach

Logopedist/gezondheidscoach (www.zogezegd.net)

ZoGezegd... situatie specifieke begeleiding: samen zorgen een zorg minder

"In het dit jaar te verschijnen nieuwe Profiel Logopedist kan ik mezelf wel vinden in rollen als communicator, ondernemer en gezondheidscoach. In een team van begeleiders, gekozen om hun hart en kennis van beperkingen (recent bijvoorbeeld de Con-tAct training), richten we ons in een dagprogramma op de mogelijkheden van onze deelnemers met als doel een betekenisvolle, leerzame dag te hebben en de zelfredzaamheid te vergroten. Ons motto van 15 jaar geleden staat nog altijd: 'Kies een baan die bij je past, dan werk je geen dag in je leven!' We werken in een keten van zorg professionals en faciliteren graag een multidisciplinair overleg. Een vriendelijk en ook wel dringend verzoek: Ontmoet je zelfstandig wonende mensen die na behandeling weer op zichzelf aangewezen zijn, kunnen vereenzamen en mede daardoor onnodig achteruitgaan, geef hen de kans met ons dagprogramma kennis te maken en langer zelfstandig thuis te kunnen blijven functioneren."

 • Frank Paemeleire (2007) Personen met afasie en executieve functiestoornissen implicaties voor diagnostiek en behandeling
 • Kagan e.a.(2001) Beschrijving (eveneens bijlage 7 c van richtlijn afasie) van de werkwijze van Supported Conversation for adults with Aphasia
 • www.zorgvoorbeter.nl Samen ontdekken – werkschrift, o.a. Handreiking zelfredzaamheid en motiverende gespreksvoering. Samen met client, mantelzorger en zorgprofessional in kaart brengen wat er toe doet (ontwikkeling/organisatie Vilans)
 • Arends (NVKG 2021)Artikel dd.29-07-2021 Algemeen Dagblad, Corona isoleert ouderen

Mevr. drs. Bente van den Akker

Adviseur Zorginnovatie (Pluut & Partners en van daaruit werkzaam bij Rijndam Revalidatie)

Met (mantel)zorg ontslaan

"Ik vind dat zorg nog te vaak niet patiëntvriendelijk, -gericht, -gedreven of hoe je het ook wil noemen georganiseerd is. Natuurlijk: iedereen doet zijn/haar best om de beste zorg voor patiënten te leveren, maar de uitdaging van patiëntvriendelijkheid zit hem vaak in de organisatorische en/of logistieke dingen. We kennen hier denk ik allemaal wel voorbeelden van: missende informatie bij de huisarts na opname of langer opgenomen moeten blijven, omdat de vervolgzorg nog niet geregeld is. Dat kan anders! Daarom ben ik met veel enthousiasme aan de slag gegaan met het zorgzamer en slimmer organiseren van de ontslagreis van mensen op de neurokliniek bij Rijndam: Patiënten met (mantel)zorg ontslaan. Dat ga ik doen door te luisteren naar de knelpunten van zowel patiënten, mantelzorgers en zorgverleners en daar gezamenlijk oplossingen voor te bedenken. Door patiënten, mantelzorgers en zorgverleners tijdens een workshop samen oplossingen te laten bedenken, creëer je meer begrip voor de ander zijn knelpunten en kan je tot een oplossing komen die voor alle partijen werkt. Kortom, ik overtuig het publiek graag dat zorgzame en slimme oplossingen ontstaan door patiënten, mantelzorgers en zorgverleners samen te brengen."


Mevr. Tessa van Zijl

Verpleegkundige (Erasmus MC)

Verpleegkundige interventies om de kans op een pneumonie te verkleinen

"Eind juli dit jaar ben ik cum-laude afgestudeerd als HBO-verpleegkundige en sinds 1 september ben ik werkzaam in het Erasmus MC op de afdeling neurologie, waar ik met veel plezier werk. Voor mijn afstuderen heb ik een literatuuronderzoek uitgevoerd naar verpleegkundige interventies om de kans op een pneumonie te verkleinen. Elke stroke patiënt laat andere symptomen zien die complicaties kunnen veroorzaken. Dit is een niet te voorspellen beeld en dat maakt het erg interessant. Een pneumonie is een complicatie die bij eén op de zeven patiënten voor komt en waar nog geen preventieve verpleegkundige richtlijn voor is. Door mijn literatuuronderzoek heb ik kunnen achterhalen welke verpleegkundige interventies ingezet kunnen worden om de kans op een pneumonie te verkleinen"

 • Sørensen, R. T., Rasmussen, R. S., Overgaard, K., Lerche, A., Johansen, A. M., & Lindhardt, T. (2013). Dysphagia Screening and Intensified Oral Hygiene Reduce Pneumonia After Stroke. Journal of Neuroscience Nursing, 45(3), 139–146. https://doi.org/10.1097/jnn.0b013e31828a412c
 • Mitchell, B. G., Russo, P. L., Cheng, A. C., Stewardson, A. J., Rosebrock, H., Curtis, S. J., Robinson, S., & Kiernan, M. (2019). Strategies to reduce non-ventilator-associated hospital-acquired pneumonia: A systematic review. Infection, Disease & Health, 24(4), 229–239. https://doi.org/10.1016/j.idh.2019.06.002
 • Inui, Y., Kamakura, Y., Fukada, J., Yoneda, M., Kataoka, E., Usami, Y., Sugiura, M., Nagatani, T., Seki, Y., Hatano, N., & Yasui, K. (2017). Development of Pyriform Sinus Suctioning Programs for Aspiration Pneumonia Prevention During the Acute Stroke. Dysphagia, 32(6), 767–776. https://doi.org/10.1007/s00455-017-9821-3