Scholing CVA revalidatie voor verz & vpk

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn | 

 

RSS scholing CVA revalidatie voor verzorgenden & verpleegkundigen (niveau 3-4-5-6)
InleidingIn belangrijke en toenemende mate wordt van verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn op een verpleeghuis stroke unit of revalidatieafdeling, deskundigheid gevraagd die verder gaat dan de algemene neurologische kennis en ervaring die tijdens de opleiding is aangeboden. Een integrale kennis van alle aspecten van de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met een CVA ofwel beroerte komt deze patiëntengroep ten goede. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak bij de revalidatie, voorlichting, preventie, verzorging en begeleiding van patiënten (en diens naasten) met een CVA.

Vanuit de Rotterdam Stroke Service (RSS) is een scholing ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die vanuit de verpleeghuis stroke unit / revalidatieafdeling zorg dragen voor de CVA patiënten. De RSS is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties in Rotterdam die zich gezamenlijk inzetten voor de best mogelijke zorg voor patiënten met een CVA. De scholing heeft begin 2012 voor het eerst gedraaid, en start één tot tweemaal per jaar.

 

DoelDeskundigheidsbevordering van verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3-6 zodat zij de verzorging en revalidatie van een CVA-patiënt zelfstandig kunnen uitvoeren, plannen, organiseren en evalueren. Daarnaast draagt de scholing ertoe bij dat alle verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam binnen de RSS vanuit een zelfde competentieniveau werken.

 

Doelgroep

Deze scholing is bedoeld voor verzorgenden niveau 3 (VIG en VAG) en verpleegkundigen niveau 4-6 die werkzaam zijn op een verpleeghuis stroke-unit en/of revalidatieafdeling, specifiek gericht op de zorg voor een CVA-patiënt. De deelnemers draaien bij voorkeur wisselende diensten en betrokken zijn bij de multidisciplinaire samenwerking.

 

Programma

De scholing is opgebouwd uit theorie- en praktijkmodules welke gegeven worden in 7 dagen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • CVA; symptomen en behandelmogelijkheden
 • Normale motoriek
 • Neuroherstelmechanismen/ -theorieën
 • Neurorevalidatie
 • Multidisciplinaire zorg en behandeling
 • Revaliderend verzorgen
 • CVA-zorg in de keten
 • Cognitie, emotie en gedrag
 • Communicatie (problemen) na CVA
 • Slikproblematiek
 • Blaas-/darmproblematiek
 • Schouder-/handproblematiek
 • Ervaringen vanuit het patiëntenperspectief
 • Preventie en voorlichting
 • Bedverplaatsingen
 • Transfers
 • Zitten en liggen
 • ADL

AfrondingVoor het verkrijgen van een RSS-Certificaat “Scholing CVA revalidatie voor verzorgenden & verpleegkundigen”, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • Voldoende beoordeling theoretische toets
 • Voldoende beoordeling van de eindopdracht
 • Aanwezigheidsverplichting van minimaal 90% (=maximaal 4 uur verzuim met geldige reden)

De eindopdracht betreft een groepsopdracht over een onderwerp naar keuze, wat te maken heeft met CVA en toepasbaar is in de praktijk. Tijdens de eindopdracht wordt de opgedane kennis geïntegreerd en nieuwe kennis van buiten de instelling gezocht. Dit  wordt toegepast op een specifieke onderzoeksvraag, welke relevant is voor de praktijk. Hiervan wordt een verslag geschreven en de bevindingen worden aan de groep gepresenteerd.De begeleiding van de deelnemer bij het schrijven van de eindopdracht wordt vanuit de instelling waar de deelnemer werkzaam is gerealiseerd. De deelnemer en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor het regelen van deze begeleiding.

 

Studiebelasting

De studiebelasting voor de lessen bedraagt 42 uur. De tijd die de deelnemers gebruiken om thuis de modules voor te bereiden en opdrachten te maken is hierin niet meegerekend. Het maken van de eindopdracht kost ongeveer 16 à 20 uur studiebelasting per deelnemer. Daarnaast is er circa 25 uur nodig om de toets voor te bereiden.

Docenten

De scholing vindt plaats in Rijndam Revalidatie en Laurens, beide in Rotterdam. De lessen worden gegeven door o.a. artsen, verpleegkundigen en overige disciplines vanuit de verschillende instellingen die aangesloten zijn bij de RSS.

DeelnemersHet maximale aantal deelnemers voor de scholing is 17.

Toelatingscriteria

 • Diploma minimaal verzorgende niveau 3 (VIG of VAG)
 • Tijdens scholing werkzaam met CVA patiënten op een revalidatieafdeling met CVA patiënten. In wisselende diensten op een VSU (verpleeghuis stroke unit) en betrokken bij multidisciplinaire samenwerking.
 • Bij voorkeur minimaal 6 maanden werkervaring met CVA patiënten

KostenDe kosten voor de cursus bedragen 435 euro exclusief BTW en inclusief lesmateriaal, lunch, koffie/thee. Deelnemers van RSS organisaties ontvangen 15%  korting op de scholingskosten.

Informatie en aanmelden
Neem voor informatie en aanmelden contact op met dr. Bianca Buijck via bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl.Aanmelden nieuwsbrief