Over onze organisatie

Doel/Missie/Visie
De missie van de Rotterdam Stroke Service (RSS) is:

"Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patienten".

Uitgangspunt in een stroke service is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject voor CVA-patiënt is hiervoor noodzakelijk. Binnen de RSS werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor mensen met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren.


Onder het kopje 'Wat is de RSS' vindt u de jaarplannen en verslagen van de RSS.

Over onze organisatie
De RSS bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. In het Algemeen Bestuur zijn alle organisaties vertegenwoordigd, voorzitter is prof. dr. D. Dippel. In het Dagelijks Bestuur hebben zitting:

 • Dhr. J. Stravers, directeur Research&Development Laurens (voorzitter DB)    
 • Dhr. D. Dippel, hoogleraar neurologie ErasmusMC
 • Dhr. R. Dutrieux, specialist ouderengeneeskunde Zorgcombinatie Nieuwe Maas
 • Dhr. G. Ribbers, revalidatiearts Rijndam Revalidatiecentrum

Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door de ketencoördinator, mevr. D. Giesen

Bestuursleden RSS

 • drs. Hans Stravers (voorzitter)
  Voorzitter Dagelijks Bestuur, Directeur Innovatie en Ontwikkeling Laurens

 • drs. Roy Dutrieux
  Hoofd medische dienst en specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Vlaardingen, Het Zonnehuis

 • prof. dr. Diederik Dippel
  Voorzitter Algemeen Bestuur, Hoogleraar neurologie Erasmus MC

 • prof. dr. Gerard Ribbers
  Hoogleraar neurorevalidatie Erasmus MC en revalidatiearts Rijndam Revalidatiecentrum

 • Cor Sier
  MPt, praktijkhouder en voorzitter 1e lijns CVA-netwerk

 • dr. Bianca Buijck
  Managing Director
  Rotterdam Stroke Service
 

 • Anneke Guyt

  CVA Nazorg verpleegkundige      Laurens Thuiszorg