Nieuws

Nieuws & Congressen

Uitnodiging bijeenkomst op zaterdag 18 september 2021: Ontmoeten/Bijpraten

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Uitnodiging bijeenkomst Rotterdam-Rijnmond met het thema: 'Ontmoeten/Bijpraten'


Zo het er nu uitziet kunnen we elkaar weer live ontmoeten op gepaste afstand. Graag nodigen we jullie dan ook van harte uit.

Datum: zaterdag 18 september 2021
Tijd: Inloop is vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur begint het programma, dat duurt tot 16.00 uur.
 
Waar: Rijndam Revalidatie (Restaurant), Westersingel 300, 3015LJ Rotterdam.

Het thema is 'Onmoeten/Bijpraten'. In kleine wisselende groepjes, ervaringen delen en gezellig bijpraten na deze bijzondere tijd en weer plannen maken voor de toekomst en behoeftes uiten en vragen stellen. Opgeven uiterlijk 8 maart, graag per mail zodat u de link toegestuurd kan krijgen.

Graag aan onderstaande coördinatoren doorgeven of u komt.
Petra Panneman tel:06-20167116 e-mail:panneman1960@gmail.com
Tineke van der Vreede tel:06-13246963 e-mail:t.vandervreede@gmail.com
Marjan Quaak  tel:06-46193351 e-mail:quaakmarjan@gmail.com