Nieuws

Nieuws & Congressen

Lotgenotenbijeenkomst zaterdag 13 maart: ’Dit is mijn hobby, dit geeft mij lust en voldoening’.

EEN UITNODIGING VOOR EEN ZOOM-BIJEENKOMST VAN EN VOOR MENSEN DIE ZIJN GETROFFEN DOOR HERSENLETSEL EN HUN NAASTEN.

Zaterdag 13 maart lotgenotenbijeenkomst via Zoom
Thema: 'Dit is mijn hobby, dit geeft mij lust en voldoening'


We dagen jullie uit om elkaar te inspireren door anderen over je zoektocht en invulling (hobby) te vertellen.

Stel de vraag aan jezelf:
Wat is bepalend voor mijn kwaliteit van mijn leven?
Hoe ga ik op dit moment met deze zaken om?
Wat weegt het zwaarst voor mij?
Geef jezelf een cijfer, wat zegt dat?
Ben je op de goede weg of is er werk te doen?

Opzet programma

13.15u

Digitale inloop

13.30u

 


 

Gezamenlijke start
Marjan heet u allen welkom, we houden een korte introductie ronde en vertelt over de werkwijze voor vanmiddag. Even ieder in beeld met noemen van voornaam en aangeven of iemand voor de eerste keer een bijeenkomst bijwoont.
Uitleg over adequaat gebruik zoom. Zet geluid uit als je niet het woord hebt. Steek je hand, duim op als je wat wil zeggen en de speaker aan

13.45u

 

Splitsen in kleinere groepjes (rooms)
Na de intro gaan we in groepen uiteen om het hanteerbaar te houden (dit wordt gedaan).

14.30u

Pauze

14.40u
 

Vanuit iedere groep een korte terugkoppeling en tips /suggesties
Marjan sluit de bijeenkomst af.

15.00u

Einde programma

15.05u
 

Gelegenheid om onderling afspraken te maken, gegevens uit te wisselen.
Voor wie nog energie heeft kan online blijven om nog verder te praten.

15.30u

Einde

Opgeven uiterlijk 8 maart, graag per mail zodat u de link toegestuurd kan krijgen.

Aanmelden bij de coördinatoren: Rotterdam-Rijnmond.
Petra Panneman tel:06-53261008 e-mail:panneman1960@gmail.com
Marjan Quaak (let op, nieuwe contactgegevens) tel:06-46193351 e-mail:quaakmarjan@gmail.com