Nieuws

Nieuws & Congressen

Lotgenoten contact Rotterdam-Rijnmond in Corona-tijd.

Een uitnodiging voor een zoom-bijeenkomst van en voor mensen die zijn getroffen door hersenletsel en hun naasten.

Zaterdag 30 januari 2021
Van 13.30-16.00 uur
Digitaal via zoom, bij een te grote groep splitsen we in twee blokken.

 

Hersenletsel.nl is een patiëntenvereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Zaterdag 30 januari organiseren wij een online zoom-bijeenkomst met het volgende thema:

Levenslust

In zes stappen van pechvogel naar levensgenieter.

Dit boekje is geschreven door Femke Nijboer en PaulTrossel (zie hersenletselmagazine winter 2020 ,pagina 9.)
Er zal een kort welkom en intro gegeven worden, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Ook is er ruimte voor alles wat jullie bezig houdt en wilt delen.

De eerste Zoombijeenkomst werd als prettig ervaren, natuurlijk anders dan dat je elkaar werkelijk ontmoet, maar helaas dit kan nu niet. Verschillende aanmeldingen hebben we al gekregen. We hopen dat nog meer leden willen aansluiten, als de groep te groot wordt gaan we splitsen.

We nodigen ook leden uit die niet willen of kunnen deelnemen om n.a.v. het Thema “Levenslust” een reactie te sturen naar de coordinatoren.

Wilt u mee doen, maar beschikt u niet over de benodigde apperatuur, verbinding of kennis om het te bedienen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Er zijn mogelijkheden via het regiobestuur om u daarbij te ondersteunen zodat u ook ervaring op kan doen.

Aanmelden bij onderstaande coördinatoren en graag vóór 25 januari 2021 binnen, zodat we tijdig de link kunnen doorsturen en u geïnformeerd wordt over hoe het werkt en link/codes ontvangt. Ook voor een praatje, vraag of zomaar even contact mag u met ons contact opnemen, heel graag zelfs!

Coördinatoren: Rotterdam-Rijnmond
Petra Panneman tel:06-53261008 e-mail: Panneman1960@gmail.com
Tineke van der Vreede tel:06-13246963 e-mail: t.vandervreede@gmail.com
Marjan Quaak tel:06-46193351 e-mail: quaakmarjan@gmail.com