Over onze organisatie

Doel/Missie/Visie
De missie van de Rotterdam Stroke Service (RSS) is:

"Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA- patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande van actuele inzichten in de zorg voor CVA-patienten".

Uitgangspunt in een stroke service is het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener, op de juiste plaats. Een samenhangend zorgtraject voor CVA-patiënt is hiervoor noodzakelijk. Binnen de RSS werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor mensen met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren.


Onder het kopje 'Wat is de RSS' vindt u de jaarplannen en verslagen van de RSS.

Over onze organisatie

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende leden:

  • Dhr. drs. Hans Stravers, directeur Laurens Kortdurende Zorg (voorzitter Dagelijks Bestuur)
  • Dhr. prof. dr. Diederik Dippel, neuroloog en hoogleraar neurologie Erasmus MC (voorzitter Algemeen Bestuur)
  • Dhr. drs. Roy Dutrieux, hoofd medische dienst en specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Vlaardingen, Het Zonnehuis
  • Dhr. drs. Markus Wijfels, revalidatiearts en manager Rijndam Revalidatie
  • Dhr. Cor Sier MPt, praktijkhouder fysiotherapie en voorzitter van het eerstelijnsCVAnetwerk (toehoorder)
  • Mevr. Anneke Guyt, CVA nazorg verpleegkundige Laurens thuiszorg (toehoorder)
  • Mevr. dr. Bianca Buijck, managing director Rotterdam Stroke Service
Bestuursleden RSS


drs. Hans Stravers (voorzitter)
Voorzitter Dagelijks Bestuur, Directeur Innovatie en Ontwikkeling Laurens


drs. Roy Dutrieux
Hoofd medische dienst en specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep Vlaardingen, Het Zonnehuis


prof. dr. Diederik Dippel
Voorzitter Algemeen Bestuur, Hoogleraar neurologie Erasmus MC


Cor Sier
MPt, praktijkhouder en voorzitter 1e lijns CVA-netwerk


dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service

 


Anneke Guyt

CVA Nazorg verpleegkundige      Laurens Thuiszorg