Zorg in de chronische fase

Complexiteit van de CVA keten

Thuiszorg Rotterdam/Laurens nam samen met de Rotterdam Stroke Service (RSS) en de eerstelijns zorgprofessionals het initiatief om de nazorg voor CVA-patiënten in de regio te verbeteren en duurzaam in te richten. 

 Zie de bijlage voor het artikel over deze samenwerking en waartoe het programma heeft geleid.

Complexiteit CVA keten nazorg.pdf

Eerste lijn - CVA netwerk Rotterdam

Het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam is een netwerk van in CVA zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken, in uw wijk en zonodig bij u thuis. Wij bieden de zorg die u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te functioneren in uw woon-werk omgeving. Voorbeelden van gespecialiseerde zorgverleners in de eerste lijn zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en CVA verpleegkundigen.

Homepage
Via onderstaande link vind je alle belangrijke informatie van het eerstelijns CVA-netwerk
Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl

Kwaliteitseisen
Er zijn een aantal kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen om lid te kunnen worden van het Eerstelijns CVA-netwerk. Deze eisen vind je op:
Kwaliteitseisen deelname Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam (ECNR) | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl

Lidmaatschap
Om lid te worden van het eerstelijns CVA-netwerk dien je te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de statuten en huisregels. Een belangrijk punt is dat je de mogelijkheid biedt om aan huis te behandelen.
Aanvraag lidmaatschap | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |