Nieuws & Congressen

Aandacht voor hersenletsel: 2 februari

Zie de bijlage voor meer informatie.

Nieuwsbrief Lectoraat Revalidatie

Zie de bijlage voor meer informatie.

Nieuw samenwerkingsmodel bij zorg in de thuissituatie

Pilot MSM scholing eerstelijn (thuis)

Het Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam ( ECNR) en de Rotterdam Stroke Service (RSS) gaan scholing aanbieden voor het invoeren van het Multidisciplinaire Samenwerkings Model (MSM) in de eerstelijn (thuis). De Zorg in de eerstelijn behoeft toenemende aandacht omdat CVA-patiënten steeds eerder worden ontslagen uit het Ziekenhuis en Revalidatie-instelling. Goede nazorg in de thuissituatie begint bij een objectieve beoordeling en goede communicatie tussen de zorgverleners.

Wetenschappelijk onderzoek Den Haag

Samenwerking WZH, Radboudumc en Vilans van start voor mensen met bewustzijnsstoornissen 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Vilans en het Radboudumc gaan het komende jaar samenwerken aan het ‘Kwaliteitsproject Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ (VIN). 

In het ‘Kwaliteitsproject VIN’ wordt de kwaliteit van het behandelprogramma voor mensen met bewustzijnsstoornissen, zorg na coma, in WZH Nieuw Berkendael onderzocht en (zo nodig) aangepast. Het is de bedoeling dat er na afloop van dit project een fundament ligt voor het kunnen uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, zodat er meer kennis beschikbaar komt over de best mogelijke zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen.

WZH Nieuw Berkendael is een van de weinige zorgorganisaties in Nederland die behandeling biedt aan volwassenen met bewustzijnsstoornissen na het oplopen van ernstig hersenletsel. De behandeling in WZH Nieuw Berkendael is gebaseerd op het in 1987 gestarte ‘Zintuigelijk stimuleringsprogramma comapatiënten’. Dit programma is vanaf 1997 in Revalidatiecentrum Leijpark doorontwikkeld tot het behandelprogramma ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ (VIN). 

Het wetenschappelijk onderzoek zal in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dr. Henk Eilander en Dr. Jan Lavrijsen van het Radboudumc maken deel uit van deze onderzoeksgroep.

NAH Polikliniek Den Haag

WZH en Recuper tekenen samenwerkingsovereenkomst 

Monique Cremers, directeur Wonen en Zorg van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en Sjaan Abel, partner bij Recuper hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat de intentie omschreven om een regionale NAH-polikliniek te realiseren. De polikliniek dient als expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Een gezamenlijke NAH-polikliniek
De expertise van de polikliniek richt zich op cliënten met gedragsveranderingen en cognitieve problematiek bij NAH. Hersenletsel kan daarnaast lichamelijke beperkingen, communicatiestoornissen, en emotionele veranderingen met zich meebrengen. Bijzonder is het multidisciplinair behandelteam onder verantwoordelijkheid van een psychiater én gedragsneuroloog (één van de drie gedragsneurologen in Nederland). Het team bestaat daarnaast uit GZ psycholo(o)gen, neuropsychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten ergotherapeuten, verpleegkundigen en NAH coaches. Zo worden cliënten en hun omgeving ondersteund in het krijgen van inzicht in het eigen functioneren en leren zij omgaan met de nieuwe werkelijkheid.

Cursus Hoofd-Stuk

Effect presenteren van het eigen verhaal - voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Praktische informatie

De cursus start op woensdag 16 september met een pilot in de regio Rotterdam Rijnmond.
Lokatie: Afasiecentrum Rotterdam en omstreken, Reigerlaan 66, 2903 LL Capelle aan den IJssel
Kosten: € 50,- (€ 25,- bij inschrijving en € 25,- op de eerste avond)
Leden van Hersenletsel.nl en mensen die (aant
oonbaar) werkzaam zijn als vrijwilliger betalen € 15,- bij inschrijving en € 15,- op de eerste avond.

Geïnteresseerden met een krappe beurs worden uitgenodigd om contact op te nemen met Mia Verschaeve (zie contactinformatie verderop).

Data pilot cursus HOOFD-stuk:

Woensdag 16 september 15.30 17.30 uur
Woensdag 23 september 15.30
17.30 uur
Woensdag 30 september 15.30
17.30 uur
Woensdag 7 oktober 15.30
17.30 uur
Woensdag 15 oktober (afsluitende presentatie avond) Inloop om 17.30 met een broodje. Aanvang presentaties 18.30
20.30 uur (incl. pauze)

Contactinformatie

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Mia Verschaeve, projectleider Hersenletselcentra en manager Afasiecentrum Rotterdam e.o.. Zij is te bereiken via telefoonnummer 010 4425361 en via e-mail info@hersenletselcentrum.com of info@praatatelier.nl

Voor meer informatie zie de bijgesloten informatiebrochure.

 

Uitnodiging voor Zorg2025: Applied games en simulatie in de gezondheidszorg op 16 april

Een netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals en innovatieve ondernemers in de gezondheidszorg, voor ontmoeting, inspiratie en informatie over de verschillende toepassingen van applied games en simulatie!

Zie bijlage.

Uitnodiging voor Serious Gaming Experience - 21 april

Nieuwsgierig hoe je serious gaming kan toepassen in je behandeling? Kom dan naar de Serious Gaming Experience bij Rijndam Revalidatie en ervaar de laatste ontwikkelingen.

Zie bijlage.

Breinbrouwerij

Een samenwerkingverband tussen Laurens wonen en Gemiva-SVG groep.

1234567