Nieuws & Congressen

Nieuw kennisdossier oorzaken, herkennen en voorkomen van een beroerte.

Als bijdrage voor de Europese dag van de beroerte op 9 mei 2017 is door ZorgWijzer.nl een kennisdossier samengesteld over de oorzaken, het herkennen en voorkomen van een beroerte. Deze zorgwijzer is hier raad te plegen: http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/beroerte

Er is namelijk nog steeds een duidelijke behoefte aan deze informatie. Veel mensen weten niet wat een beroerte of een CVA is en zullen dus ook niet weten hoe je deze moet herkennen en welke actie men moet nemen.

 


Meer aandacht voor herbeoordeling na CVA

In het artikel “Meer aandacht voor herbeoordeling na CVA” vindt Monique Lindhout van Vereniging Hersenletsel.nl dat nog te weinig patiënten na een beroerte terechtkomen in een specialistische revalidatie. Volgens Annet Wielemaker van de Hersenstichting is goede diagnostiek in het voortraject essentieel om te bepalen wie baat heeft bij begeleiding en in welke mate.

Geschillencommissies in de gezondheidszorg

Wat houdt de wijziging aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in, en hoe gaan wij als RSS hier mee om?

In de bijlage een uitgebreide uiteenzetting van de wijziging van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

NAH-Café Zuidplas

Voeding: Wat heeft je brein nodig om goed te functioneren?

13 februari om 20:00 uur in de Meander 

Boslaan 1, Nieuwerkerk aan den IJssel 

19.45 uur zaal open
20.00 uur Diana Noordman, diëtiste 

 

Deze avond is voor mensen met Hersenletsel en hun partner, familie en vrienden

Tegen welke problemen loop je aan m.b.t. voeding en NAH? Naast een informatief onderdeel zullen we in het praktische gedeelte gaan kijken naar passende oplossingen, en ervaar je zelf de problemen waar mensen met NAH tegenaan lopen. Er is tevens ruimte om met 

elkaar te praten over leven met hersenletsel, hoe doe je dat? 

 

Klik hier voor de folder met meer informatie en voor aanmelding.

Seksualiteit na hersenbeschadiging

Op 12 en 19 november 2016 wordt op het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem, de cursus 'Seksualiteit na hersenbeschadiging' gegeven.

 Deze cursus biedt een unieke kans voor uw medewerkers om zich verder te professionaliseren op het gebied van seksuele gezondheid en NAH. 

 

Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie.

 

Nieuwe leden van de RSS

Op 21 april tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur zijn drie nieuwe leden binnen de RSS verwelkomd: Curamare Nieuw Rijsenburgh, Curamare Van Weel Bethesda ziekenhuis en Zorgwaard Egmontshof.

 

Dag van de beroerte sfeerverslag SFG

sfeerverslag SFG

Drukbezochte Dag van de Beroerte in Franciscus Gasthuis & Vlietland

 

Franciscus Gasthuis & Vlietland organiseerde ook dit jaar activiteiten op de Europese Dag van de Beroerte. Om 10.00 uur ’s ochtends begon het en om 10.15 uur stond de teller met ‘geprikten’ al op 40! De activiteiten van het ziekenhuis bestonden namelijk uit het meten van verschillende waarden, waaronder cholesterol, bloedsuiker en de bloeddruk. En deze metingen waren gretig in trek bij de vele aanwezig bezoekers. Tijdens het wachten op hun beurt was er gelukkig genoeg te doen: even langslopen bij de aanwezige deskundigen en patiëntenverenigingen, of vragen stellen aan een van de aanwezige neurologen. Daarnaast was er dit jaar voor het eerst het Megabrein: een groot opblaasbaar brein, waar mensen doorheen kunnen lopen. De aanwezige bezoekers lieten zich door het beetje motregen niet weerhouden om deze op de binnenplaats te komen bekijken.   

 

Het megabrein geeft aan de binnenkant en buitenkant allerlei informatie over onze hersens. Je kunt kijken naar een optische illusie, leert wat er in de hersens gebeurt bij een beroerte en kunt zien hoe een scan eruit ziet. Daarnaast staan overal tips voor het gezond houden van je hersenen, zoals afspreken met vrienden, gamen, gezond eten en… veel bewegen! Want als je beweegt, worden je hersenen ook gestimuleerd. Aan de buitenkant van het brein zijn verschillende aandoeningen te zien. Niet direct te herkennen voor een leek, dus een enthousiaste neurologieverpleegkundige van het ziekenhuis staat erbij om uitleg te geven. ‘Deze uitstulping, dat is een aneurysma. En dit grijze stuk? Zo ziet het eruit als er een propje in de ader komt en het deel daarachter afsterft. Met goede revalidatie kunnen de meeste mensen goed herstellen, hoor. Maar hoe langer je wacht, hoe groter de kans op blijvende schade. Nog te vaak zien wij dat mensen pas een dag later zeggen: ik heb al sinds gisteren een doof gevoel in mijn arm. Dan hebben ze eigenlijk al te lang gewacht! Daarom is een dag als deze zo belangrijk: om mensen bewust te maken van het voorkomen en herkennen van een beroerte.’  “

 

Dag van de beroerte

Informatie over deelnemende ziekenhuizen

Dag van de beroerte 2016

Dinsdag 10 mei

Op dinsdag 10 mei is het weer Europese Dag van de Beroerte. Deze dag laten we binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS) niet zomaar voorbij gaan. De verschillende organisaties binnen de RSS organiseren weer tal van activiteiten in samenwerking met elkaar. LET OP! Het ErasmusMC organiseert de activiteiten van de Dag van de Beroerte op dinsdag 3 mei.

 

Regionale netwerkbijeenkomst Niet aangeboren Hersenletsel

17 mei 2016

In de regio zijn diverse ontwikkelingen gaande rondom de zorg/welzijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Men start een netwerk-NAH en verschillende organisaties implementeren momenteel (delen van) de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomst hoort u over deze ontwikkelingen. Ook spreekt er een ervaringsdeskundige en kunt u een van de workshops volgen. In de pauze kunt u de informatiemarkt bezoeken. U ontvangt de nieuwste sociale kaart, zodat u na afloop een goed overzicht heeft van wat deze regio biedt aan mensen met NAH en hun naasten. 

U bezoekt 1 van de 4 workshops. In de bijlage leest u welke workshops er zijn. Op het inschrijfformulier vult u het NUMMER van de workshop in.

U kunt zich hier inschrijven.

 

1234567