prof. dr. Henk Nies, Bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam & bestuurder Vilans

Samen werken en samen sturen
Samenwerken is iets waar je niet tegen kunt zijn. Het blijkt in de praktijk toch lastig. Het gaat immers niet alleen een gedeelde probleemanalyse en een gedeelde visie op de aanpak, maar ook om belangen van de betrokkenen. En die betrokkenen kunnen er heel verschillend in zitten. Zonder samen te sturen lukt samenwerking ook vaak niet. Een verkenning van het vraagstuk en een analyse van uw eigen situatie.

Literatuurverwijzingen
- Nies, H., Minkman, M. (2015). Innovatie in governance. Eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving. Den Uyl, H., Zonneveld, van T. (red.) Zorg voor toezicht. De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg. Amsterdam: Mediawerf, 74-82. 
- Nies H, Beersma B. Social decision making in integrated care. International Journal of Integrated Care. 2016;16(6):A371. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2919
- Nies, H., Minkman, M., Maar, C. van (2017). Integrated care for people suffering from frailty, dementia and multi-morbidity. In: Amelung, V.E., Stein, V., Goodwin, N., Balicer, R. Nolte, E., Suter, E. (eds) Handbook Integrated Care. Cham: Springer, 2017: 369-382. DOI 10.1007/978-3-319-56103-5.


 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |