Mevr. Hanneke Berger; Cliëntvertrouwenspersoon van Franciscus Gasthuis & Vlietland

Hanneke Berger en Ria van der Stok vertellen in deze workshop over hun werk als cliëntvertrouwenspersonen en de nieuwe klachtwet WKKGZ.  

Doel van deze wet:
• Zo snel mogelijk een oplossing voor een bestaande klacht en/ of uiting van onvrede te vinden.
• Informeel, laagdrempelig en effectief, gericht op het bereiken van een voor klager en zorgaanbieder zo bevredigende oplossing.
• De positie van de patiënt versterken.
Bij voorkeur samen in een goed gesprek!

Andere opties:
• Telefonisch contact
• Schriftelijke (per e-mail) reactie 

Verwijzingen:
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-407.html
• http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01


Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director

Rotterdam Stroke Service 

P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
E bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl | Bianca Buijck | LinkedIn |