Sprekersinformatie 2019

Evenementen / Oude pagina's symposium / Sprekersinformatie 2019
Beschikbare workshops

Workshop ronde #1


Technologische innovaties na CVA

Dr.Ir. Bram Onneweer.

"Revalidatie technologie kan grofweg onderverdeeld worden in drie thema’s, namelijk diagnostische technologie, assisterende technologie en voorspellende technologie. De uitdagingen van revalidatie technologie liggen voornamelijk buiten het technologische gebied, acceptatie, implementatie en een beter idee van wat er mis is leveren de grootste uitdagingen op. Door de juiste vragen vanuit de kliniek op te lossen met de juiste technologie kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden."


Aspiratie en FEES

Julie Davidse-Bovenberg en Mirjam Vonk, logopedisten Laurens Intermezzo Zuid."

Logopedist Julie Davidse-Bovenberg en Mirjam Vonk werken binnen de GRZ al een aantal jaren met het FEES onderzoek. FEES is het objectief in kaart brengen van de slikfunctie middels een flexibele endoscoop. Een onderzoek dat tot enkele jaren geleden enkel door KNO-artsen in het ziekenhuis werd uitgevoerd en nu door logopedisten in overige klinische settingen wordt uitgevoerd."


Het mobiele thuisziekenhuis voor patiënten met ernstige spasticiteit of pijn!

Dr. Heinrich Moser, anesthesioloog (Care4homecare Neuromodulatie B.V en Radboud UMC)

"Als specialist ben ik werkzaam als anesthesioloog pijnspecialist en in de palliatieve zorg. In Nederland opgeleid tot invasieve pijnspecialist met een bijzonder aandachtsgebied de neuromodualtie. Intrathecale applicatie van medicatie is hier en speciaal onderdeel van. De directe benadering van het centrale zenuwstelsel en de daarmee de directe behandeling van spasticiteit en pijn hebben me vroeg  geïntrigeerd.  De kwetsbaarheid van de patiënten met ernstige therapieresistente spasticiteit of degenen van de patiënten wier functionaliteit op ernstige wijze verstoort wordt door hun onderliggende aandoeningen zijn voor mij drijfveren om de therapieopties zo optimaal en zo patiëntenvriendelijk mogelijk aan te bieden. Tevens ben ik ervan overtuigd dat op de manier zoals de hoog complexe zorg nu thuis aangeboden wordt ook rekening gehouden wordt met andere maatschappelijke overwegingen."


Het gebruik van digitaal instructiemateriaal binnen de zorg voor patiënten met NAH.

Maaike Radder (verpleegkundige), Juenna Papa (verpleegkundige), Sander Boeren Msc (fysiotherapeut) (Rijndam Revalidatie).

Binnen Rijndam Revalidatie is digitaal instructiemateriaal ontworpen gericht op het uitvoeren van transfers en het eenhandig aankleden. Dit instructiemateriaal is met verschillende doeleinden toepasbaar binnen de ketenzorg voor patiënten met NAH. Het biedt de direct betrokkenen van patiënten met NAH de mogelijkheid een ondersteunde rol te vervullen gedurende het revalidatietraject middels het uitvoeren van aanvullende oefeningen. Door het uitvoeren van deze oefeningen wordt de zelfredzaamheid van de patiënt vergroot en wordt het welbevinden van de direct betrokkene verhoogt middels de actieve betrokkenheid gedurende de revalidatie. Daarnaast is het instructiemateriaal toepasbaar om uniformiteit binnen de keten te bewerkstelligen gericht op het begeleiden van de patiënt tijdens het maken van transfers en het eenhandig aankleden.

Wanneer uniformiteit binnen de keten wordt behaald, wordt in elke fase van het revalidatietraject op een eenduidige wijze een beroep gedaan op de mogelijkheden van de patiënt waarbij de zelfredzaamheid centraal staat."

Workshop ronde #2:


Slim Langer Thuis, een organisch proces van samenwerking.

Gerco Vijfhuize (projectleider Innovatie en Ontwikkeling Zorgwaard).

"Slim Langer Thuis is ontstaan vanuit een verkenning die Zorgwaard samen met corporatie HW Wonen heeft uitgevoerd. Daarmee is veel kennis en ervaring opgedaan die de basis verschaft voor de uitrol een bredere E-health strategie én implementatie . Zorgaanbieders , woning coöperatie, gemeente en andere stakeholders willen met elkaar komen tot samenwerking rondom: participatie, preventie én innovatie.

Deze workshop geeft op hoofdlijnen uitleg over het programma Slim Langer Thuis. Het programma is een organisch proces gebleken dat de komende jaren verder moet groeien. Deels omdat er sprake is van ‘learning-by-doing’ en deels omdat bepaalde technologie nog in ontwikkeling is."


E-health oplossing voor de behandeling van mensen met afasie.

Lieke Hoppenbrouwers (Neurologopedist, Sint-Augustinus Ziekenhuis).

"Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld voor en door logopedisten die personen met afasie behandelen.

De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de praktijk lukt het vaak niet om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.

Met Afasietherapie.nl, waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen, is dit in veel gevallen wel haalbaar."


Robots in de zorg. Wie waarborgt mijn privacy?

Afke de Vries (functionaris gegevens bescherming Ikazia ziekenhuis).

"Robots in de zorg betekent meer dan het toepassen van techniek. Robots krijgen sociale en assisterende taken en moeten dus in staat zijn tot emotieherkenning, zodat zij kunnen inspelen op verschillende stemmingen en situaties. Om dit te kunnen doen, dienen zij verbanden te leggen met eerdere signalen en beelden. Dit doen zij door al deze informatie op te slaan en te classificeren. Maar wie heeft toegang tot deze informatie? En wie bepaalt de classificaties? Hoeveel privacy is er nog, wanneer een robot alles scant en interpreteert?"


Navigeren kun je leren.

Milan van der Kuil (promovendus Universiteit Leiden).

"Navigatie speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zo navigeren we wanneer we boodschappen doen, naar ons werk reizen of wanneer we op bezoek gaan bij vrienden en familie. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak moeite met het vinden van de weg en verdwalen regelmatig. Navigatieproblemen kunnen leiden tot verminderde autonomie en maatschappelijke participatie. Door gebruik te maken van interactieve virtuele omgevingen is het mogelijk navigatieproblemen te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen. In deze workshop maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cognitieve revalidatie van verdwaalklachten, onder andere middels serious gaming en de virtuele omgevingen."

Sprekersinformatie

Dhr. Perry Kanters MSc

Spasticiteit na CVA: Een behandelprotocol voor optimale zorg

"Als fysiotherapeut werkzaam in het aandachtsgebied neurorevalidatie en docent binnen de opleiding Fysiotherapie, ben ik het afgelopen jaar betrokken geweest bij het optimaliseren van spasticiteitszorg binnen Rijndam revalidatie. In het kader van afronding van de master Neurorevalidatie & Innovatie ben ik als projectleider betrokken geweest bij de implementatie van zorgvernieuwing op dit thema. Een van de recente ontwikkelingen in de spasticiteitsbehandeling is extracorporale shockwave therapie (ESWT), die in het protocol is opgenomen en in Rijndam wordt toegepast. Daarnaast is structurele interdisciplinaire diagnostiek een belangrijk uitgangspunt van het proces geworden. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op het spasticiteitsprotocol en de verbeterslag die daarmee in de afgelopen maanden binnen Rijndam is gemaakt."


Dhr. Florian Visser MSc

Een kijkje in de keuken van digitale gegevensuitwisseling

"Samenwerking en ketenzorg; we kunnen er niet onderuit in de zorg. Maar hoe gaan we dit nu organiseren? Vaak zien we in ketenzorg dat de basisvereisten, zoals een goede overdracht en digitale uitwisseling nog niet goed verloopt. Hoe kun je dit organiseren? Maar vooral; hoe pakken we dit in de regio Rijnmond op? Een kijkje in de keuken van het organiseren van digitale samenwerking en uitwisseling van medische gegevens."

Florian heeft een achtergrond in zowel de pyschologie als de economie. Na zijn studie heeft hij zich toegelegd op organisatieverandering door middel technologie, met name in de gezondheidszorg. Florian heeft ervaring met implementaties van digitale behandelingen, informatiesystemen en andere digitale systemen binnen zorginstellingen. Echter, Florian is vooral specialist op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling. Hij is hiervoor in heel Europa werkzaam (geweest).


Dr.Ir. Bram Onneweer

Technologische innovaties na CVA

"Binnen de revalidatiegeneeskunde houd ik mij bezig met technologische innovaties. Ik heb een achtergrond in Biomedical Engineering en ben gepromoveerd in mens-machine interactie aan de TU Delft. Met de veranderende demografie en de terugloop in het aantal mensen in de zorg kan innovatieve technologie een grote rol kan gaan spelen in het dichten van dit gat."


Dhr.drs. Adriaan van Es

Technologie in de Neurologie

"Adriaan van Es is interventie-neuroradioloog. Hij is specialist op het gebied van minimaal invasieve behandelingen van het zenuwstelsel en de beeldvorming van het zenuwstelsel en het hoofdhalsgebied. Naast zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de patiëntenzorg, doet hij onderzoek naar de beeldvorming en behandeling van neurovasculaire aandoeningen. Binnen het Erasmus MC is Adriaan van Es verantwoordelijk voor de interventie neuroradiologie: de behandeling van herseninfarcten en hersenbloedingen. Een vijftal 5 RCT’s, waaronder de in Nederland uitgevoerde MR CLEAN (2015), bewezen dat mechanische trombectomie (intra-arteriële therapie; IAT) met een stentretriever een uiterst effectieve behandeling is bij patiënten met een herseninfarct op basis van een occlusie van een grote intracraniële arterie. In deze presentatie zal ik de behandeling en de patiënt selectie voor deze behandeling bespreken."


SebastiaanDhr. Thomas Pot (Conclusion) & Dhr. Sebastiaan Broekema (Furore.

Artificial Intelligence en de zorg

"In deze presentatie gaan Thomas Pot & Sebastiaan Broekema in op het begrip Artificial intelligence met een laagdrempelige inleiding naar herkenbare thema’s vroeger en nu en daarna de stap naar de zorg. De presentatie gaat over waarom AI nuttig is. Daarnaast worden enkele projecten en/of toepassingen toegelicht."